طرح بوم برنامه ویژه مدرسه

برنامه ویژه مدرسه طرح بوم

طرح بوم برنامه ویژه مدرسه

برنامه ویژه مدرسه طرح بوم

۱۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

پیک آدینه

دانلود زمان اوج بهترین و قوی‌ترین نمونه‌ها در محیط آموزشی بهترین نمونه ازمجموعه پیکادلی است.

قواعد ویرایش این قاصد در آماده‌سازی یک تکلیف یا پروژه برای استفاده توسطدانش آموزان، انگیزش بی‌طرف و قابلیت مانور عالی در تکلیف، دو ویژگی در ماه میهستند.

حتی اگر راه‌حل‌هایی را که دانش آموزان پیشنهاد می‌دهند که کار را انجام دهند، برطبق آنچه در نظر می‌گیرند، قبول نکنید.

تفکر و نیت در پیک اگر کار از لحاظ فنی ضعیف و یا بد باشد، پس به افکار وایده‌های پشت آن پاسخ مثبت دهید و به دانش آموزان کمک کنید تا مهارت‌هایبیان خود را بهبود بخشند (

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۵۲
محمد صالح

پیک نوروزی

نوروز، بهترین و most نمونه‌های موجود در محیط آموزشی را دانلود می‌کند، در واقعبهترین نمونه از ویرایش Norouz است که توسط مرکز بارگیری برای تحقیقاتآموزش توسعه داده 

شده‌است.

دانش آموزان را در فرآیند یادگیری of و یا مهارت داشته باشید که معلمان درکلاس‌های مجازی نیاز دارند تا دانش آموزان را در فرآیندهای یادگیری دخیل سازند.اگر فعالیت‌ها و تلاش‌ها برای تعادل در سیستم‌های انگیزشی متفاوت 

ایجاد شوند ونیازهای دانش آموزان را برآورده سازند، به طور فعال در فرآیندهای کلاس درسشرکت می‌کنند. مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیندهای یادگیری مفهوم گیرندهNorouz در کلاس‌های مجازی، معلمان را با اطلاعات بیشتر فراهم می‌کند و معلمانقادر خواهند بود موانع و کاستی‌های موجود در فرآیندهای یادگیری را طوری حذفکنند که متناسب با دانش آموزان به روش واکنشی و انفعالی باشد. صبر کنید تا معلممحتوای این درس را به آن‌ها ارائه کند. این کار بر فرآیندهای انگیزشی دانش آموزاندر کلاس تاثیر خواهد گذاشت. بهترین راه برای درگیر کردن دانش آموزان در کلاس،اتخاذ اقدامات مدیریتی مشارکتی در فرآیند مدیریت کلاس است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۲
محمد صالح

تحقیق مدیریت خانواده

زمینه تحقیق درباره مدیریت خانواده, اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مجموعه‌ای استثنایی از تحقیقات در زمینه ماژول مدیریت خانواده: در سایت شما تمام تحقیقات لازم برای خانواده مدیریت خانواده از اردوی آموزشی کاربردی را آماده خواهید کرد که باید به سیستم مدیریت خانواده تحویل داده شود و بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت را برای دانش آموزان خود فراهم خواهد کرد. ما یک تیم از مدیریت ارشد و مجرد را کنار هم گذاشته‌ایم.

 

این تحقیقات به دقت نوشته شده و مطابق با دستورالعمل مندرج در وب سایت www. زیرا همانطور که می‌دانیم تحقیقات در دانشگاه کاربردی علوم کاربردی در حوزه مدیریت خانواده باید شامل بخش‌های زیر باشد:

 

مقدمه و هدف پژوهش حاضر, ارایه منابع و منابعی است که در همه این بخش‌ها به طور کامل نوشته شده‌است. ما بر روی تیم تخصصی خود کار کرده‌ایم تا بهترین و دقیق‌ترین تحقیقات را برای کسب بالاترین امتیاز به شما ارائه کنیم. برای عزیزان شما می‌توانید بهترین تحقیق ممکن را به دست آورید. تیم ما از روز اول تحقیق در کنار دانش آموزان این رشته معرفی می‌شود. توسط خانواده اداره می‌شد. امیدواریم بتوانیم با تحقیق درباره ماژول‌های مدیریت خانواده که برای شما تنظیم کرده‌ایم وقت و پول پس‌انداز کنیم.

 

اگر سوالی دارید یا می‌خواهید یک مجموعه کامل از تحقیق را از طریق تلگراف یا ایمیل بفرستید. چه شما در خرید آنلاین مشکل دارید, مانند داشتن ایمیل و یا داشتن شغل دوم, ما از همه مشکلات مراقبت می‌کنیم و اجازه دهید سفارشات شما را بدانیم. شما می‌توانید از طریق تلفن یا تلگرام با09187518105 محمد صالح تماس بگیرید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۳۴
محمد صالح

شهید پژوهی بهترین و قدرتمندترین نمونه‌های موجود در محیط آموزشیدر واقعبهترین نمونه از گردآوری شهادت است که توسط مرکز دانلود تحقیقات پروندهآموزشی تهیه شده‌است.

اهمیت شهادت در تدریس فضاهای آموزشی مانند پژوهش در نظام آموزشی یکی ازموضوعاتی است که بسیاری از پژوهشگران آموزشی بر آن متمرکز شده‌اندتحقیق در کلاستحقیق در مدرسهتحقیق درباره نحوه یادگیری و یادگیریتحقیق در مورد مسایل طبقه طبقهدرس می‌تواند یکی از چالش‌های نظام آموزشی باشدبسیاری از اساتیدمعلمان و معلمان معتقدند که تحقیقات آموزشی ممکن است قادر بهشناسایی و حل مسایل مربوط به سیستم آموزشی (در مدارس و موضوعات درسی)نباشنددر واقع پژوهشگران آموزشی نتوانسته اند مشکلات واقعی یادگیری ویادگیری را شناسایی و حل کنند و بسیاری از تحقیقات آموزشی درون قفسه‌ها وکتابخانه‌ها به دلیل نداشتن خاک مورد استفاده قرار نمی‌گیرندشهید بهشتی بهعنوان یک محققبه دنبال شناسایی و حل مسایل در داخل مدرسه و کلاس است کهعامل اصلی آن معلم است. ~~~ معلم او با مشکل آموزشیادگیری و تدریس مواجه است و در این جستجوی نظام‌مندخود - ارزیاب محقق متفکر استمعلمان ممکناست دانش‌آموز یا یک موضوع خاص را یاد بگیرندمشکل آنیا معلمان همتایانخود در تدریس مشکلی دارندآن‌ها فقط درباره یک مشکل فکر می‌کنند و خودشان ازنتایج (نتایجکارهایشان استفاده خواهند کرد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۱۸
محمد صالح

روایت پژوهی

بهترین و most روایت‌های در محیط آموزشی را دانلود کنید، در واقع بهترین نمونهاز مجموعه‌ای از مطالعات داستانی است که توسط مرکز دانلود برای تحقیقات آموزشتوسعه داده شده‌است.

اهمیت و ضرورت تحقیقات روایی برای سال‌ها، معلمان در شورای معلمان یا گروهه‌ایآموزشی نگرانی‌های خود را مطرح کرده‌اند و در مورد برخی از درس‌هایی که دانشآموزان در یادگیری مشکل دارند، اما تا کنون هیچ عزم جدی 

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۴
محمد صالح

الگوی برتر تدریس

بهترین مثال برای آموزش بهترین و قدرتمندترین مثال‌ها در محیط آموزشی بهتریننمونه از توسعه یک سبک تدریس برتر است.

اجرای مدل آموزش عالی در مدرسه, مطالعه پویایی‌های گروه, بررسی چگونگی تمرینیک معلم بر قدرت و تاثیر بر دانش آموزان و اینکه چگونه یک مدیر از قدرت و نفوذخود در مدرسه به سمت کارمندان و دانشجویان خود استفاده می‌کند.

پایه و اساس سه سوال اساسی در مورد قدرت اجتماعی است که توسط معلمانآموزش معلم برای تاثیر بر دانش آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پنج موضوععبارتند از: جبر, پاداش, ارجاع, حق مشروع و قدرت خبرگی.

استفاده بیش از حد و ناکافی قدرت مدل آموزش عالی در طول دهه‌های چهل وهشتم, شکل‌های افراطی جبر و پاداش برای تعدیل رفتار دانش‌آموزان متوسط مورد استفاده قرار گرفت. واقعیت این است که برای قرن‌ها از روش‌های " تشویق و تنبیه "استفاده شده‌است. اکنون, میل همه به نظریه‌پردازی علمی این دو ابزار معطوفشده‌است.

قدرت جبر یک الگوی آموزشی عالی است که به معلمان اجازه می‌دهد بر آن‌ها تاثیربگذارند زیرا می‌دانند که تنبیه حق معلم است و معلم توانایی اعمال آن را دارد, اماتاثیر تنبیه بر رفتار مورد مطالعه واقعاً چقدر است? چند دانشجو اطلاعات کافی دربارهچگونگی استفاده موثر از اطلاعات دارند? بسیاری از آن‌ها محدودیت‌های " مجازات "را درک می‌کنند? و به خصوص در مورد تاثیر آن بر روابط معلم و دانش‌آموز? در نهایت, چند نفر وسوسه می‌شوند که به دلیل تاثیر فوری و فوری مجازات, بارها از آناستفاده کنند? دانش آموزان با " مجازات‌های مکرر " به شیوه‌های مختلفی می‌آیند.همه ما روش‌های خود را از شورش تا تلافی جویانه انجام می‌دهیم (اگر نه به وسیلهیک معلم یا همکلاسی ضعیف دیگر), دروغ گفتن, خیانت, مقابله, تسلیم و رها کردنیادگیری و آموزش - که می‌دانیم, روش‌های مقابله با تنبیه صرفاً نشانه عصبانیت,محرومیت, فقدان کنترل, ترس و انتقام هستند. روشن است که دانستن مسائلمربوط به " مجازات " بسیار مفید است.

از بالا, ما نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که معلمان از استفاده از جبر اجتناب خواهند کرد;با این حال, اگر معلم بر استفاده مداوم از آن اصرار داشته باشد, اطلاعات دربارهکاربرد موثر آن باید به اندازه کافی دقیق باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۵
محمد صالح

ابتکارات فردی و حرفه ای

 

طرح‌های فردی و حرفه‌ای بهترین و most نمونه‌های موجود در محیط آموزشی را دانلود می‌کنند.

ابتکار فردی و حرفه‌ای در واقع بهترین نمونه از توسعه طرح‌های شخصی و حرفه‌ایاست که توسط سایت دانلود فایل پروژه آموزش توسعه داده می‌شوند. شما می‌توانیدابتکارات شخصی و حرفه‌ای را از این سایت به دست آورید.

ابتکارات فردی و حرفه‌ای و ارتباط چشمی

این پیشنهاد که روش‌های غیر کلامی را در طرح‌های فردی و حرفه‌ای به کار گیرد کهدر اغلب موارد اختلال و اختلال توسط معلمان را به حداقل می‌رساند. چشم‌هایperson's می‌توانند بسیار منطقی باشند. بررسی month's تمام کلاس‌ها و مجرمینرا می‌توان متوقف کرد و این کار بدون مزاحمت سایر classmates انجام می‌شود.ارتباط چشمی قادر است پیام تایید، پذیرش، و بیان درک و درک احساسات را ارسالکند.

Wolfgang و Gilickman (۱۹۸۰، p. ۲۱. پیشنهاد "ذخیره‌سازی" به عنوان یکی ازهفت تکنیک رایج که معلمان در برخورد با رفتار جعلی انجام می‌دهند.

در اقدامات فردی و حرفه‌ای، عملاً معلمان می‌توانند:

۱. مرتکب اشتباه نکنید، یعنی آن‌ها می‌خواهند بگویند که " ما می‌بینیم که چه کارمی‌کنیم، اما فکر می‌کنیم که شما می‌توانید رفتار خود را کنترل کنید."

رفتار نمایش و جمع‌آوری اطلاعات درباره تمام افراد جوان قبل از عمل.

۳- مراقب این دانش‌آموز باشید.

استفاده از یک ابزار خوب برای خیره کردن به معلمان مزاحم و نیز معلمان غیرمداخله‌ای و به طور کامل به نحوه ارسال یک فرد قابل‌توجه بستگی دارد.

معلمان در اقدامات شخصی و حرفه‌ای تخصص بیشتری دارند.

بعضی از معلم‌ها ایمیل بهتری نسبت به بقیه دارند. این مهارتی است که می‌تواند باتمرین کامل شود. می‌توانید یکی از همکاران خود را برای نشستن در قلعه دعوت کنیدو وضعیت را تماشا کنید. سپس شما در مورد تاثیر تماس چشمی خود نظر خواهیدداد، چه "شما" تنها از یک طرف کلاس "پشتیبانی" می‌کنید. توجه خود را به جلو یاعقب کلاس جلب می‌کنید؟ شاید شما مستقیماً از شما، که احتمالاً بر روی دانش آموزان شماست، نگاه کنید؟ اگرچه این پیشنهاد از سخنرانی‌های coach's وسخنرانی‌ها در گذشته ممکن است یک پیشنهاد موفق و کاهش اضطراب باشد، امااین ایده خوبی نیست که نشان دهید چه کسی مسئول و مسیول است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۵
محمد صالح

جزیره زیبای کیش دارای پارک ها و شهربازی های دیدنی است. پارک ها علاوه بر فضای سبز و آلاچیق های زیبا، امکانات تفریحی زیادی دارند که لحظات خاطره انگیزی را برای گردشگران و مسافران تور کیش  به ارمغان می آورند. در این مطلب پارک ها و شهربازی های این جزیره را به شما معرفی می کنیم.

پارک ساحلی میرمهنا کیش

این پاراک دارای آلاچیق های زیبایی است که می توانید با خانواده زیر آن ها بشینید و از مناظر اطراف لذت ببرید. اگر علاقه به ماهیگیری دارید، می توانید در اسکله ماهیگیری کنید و اوقات خوبی را آنجا سپری کنید. هم چنین قایق های تفریحی کرایه ای در کنار این اسکله واقع شده اند.

پارک ساحلی سیمرغ کیش

در این پارک زیبای ساحلی می توانید از طبیعت سرسبز و ساحل ماسه ایی آن لذت ببرید. این پارک فضای مناسبی را برای بازی کودکان در نظر گرفته است هم چنین در این پارک مجسمه های بزرگ سنگی را مشاهده می کنید.  می توانید در آلاچیق های زیبای این پارک با خانواده اوقات خوبی را سپری کنید. اگر به کیش سفر کردید، حتما به این پارک سر بزنید.

پارک شهر جزیره کیش

یکی از پارک های زیبایی کیش به شمار می رود. در وسط این پارک دریاچه مصنوعی ساخته شده است. می توانید با اجاره قایق های پدالی از مناظر اطراف لذت ببرید. هم چنین پیست اسکی  و دورچرخه سواری برای علاقه مندان ایجاد شده است. اگر مسافر تور کیش شدید و در شب به این پارک زیبا رفتید، حتما از نورپردازی آن لذت می برید. برای آرامش و آسایش خانواده ها، آلاچیق های زیبایی را تعبیه کردند. چادرهای نمایشی رنگارنگی در این پارک دیده می شود که توجه گردشگران را به خود جلب کرده است.

  پارک ساحلی مرجان کیش

این پارک زیبا با ساحل مرجانی توجه گردشگران را به خود جذب کرده است. آلاچیق های بسیار زیبا محیطی آرام را برای مسافران به وجود آورده اند. پیشنهاد می کنم حتما برای دیدن طلوع آفتاب به ساحل این پارک بروید همچنین از مناظر زیبای کیش و ساحل مرجانی لذت ببرید. ساحل صخره ایی این پارک پر از ماهی های مختلف و آبزیان است و حتما دیدن صدف، حلزون، عروس دریایی و شقایق را از دست ندهید. مرجان ها به دلیل خاصیت تسویه کنندگی آب، دریایی شیشه ایی  و زلالی را  برای این ساحل به ارمغان آورده است. در طول شب قایق های گردشگری، با توقف در نزدیکی های ساحل، نمای زیبا و آرامش بخشی را برای مسافرهای این جزیره رقم می زنند. گردشگران به علت جاذبه توریستی، ساحل مرجان را نسبت به بقیه ساحل ها گزینه مناسب تری می دانند. آلاچیق های دیگری در مراتب بالاتر از ساحل وجود دارند که در شب، نمای زیبایی را برای گردشگران  ایجاد می کنند. ساحل مرجان یکی از محبوب ترین ساحل ها میان بومیان و گردشگران است و پیاده روی بر روی ساحل در شب( به علت تعدیل هوا) و اوایل صبح و هم چنین جمع آوری گوش ماهی ها و صدف ها از نزدیکی ساحل که به علت جزر و مد آب این اتفاق به وفور رخ می دهد، یکی از جاذهبه های توریستی و گردشگری این جزیره به شمار می رود. اگر نتوانستید شاهد جزر و مد و جمع آوری این صدف های زیبا و رنگی باشید، نگران نباشید می توانید به راحتی آنها را در گوشه و نقاط این جزیره با قیمت مناسب خریداری کنید.

پارک دلفین ها یا دلفیناریوم کیش

اگر به کیش سفر کردید، حتما به پارک دلفین ها بروید. قسمتی از این پارک اختصاص به دلفین ها دارد و با دیدن حرکات نمایشی آنها لذت میبرید. دلفین ها با بازی کردن با توپ ها توجه گردشگران را به خود جلب می کنند. هم چنین این امکان وجود دارد که از نزدیک به دلفین ها نگاه کنید. قسمت دیگری از پارک، باغ پرندگان است که گونه های مختلفی از پرندگان کم یاب در آن دیده می شود. کلاسیک شو که شامل برنامه های نمایشی و پخش موزیک زنده و شاد است، می تواند اوقات خوشی را برای شما و خانواده به ارمغان بیاورد.ضمنا اگر برای سفر به کیش به خاطر قیمت تور تردید دارید ما به شما پیشنهاد میکنیم از تور لحظه آخری کیش استفاده کنید. این تورها معمولا اندکی پیش از سفر توسط آژانسهای مسافرتی عرضه میشود و گاهی تخفیفی بالغ بر 50 درصد دارند .

پارک آبی کیش

اگر به جزیره کیش سفر کردید، حتما به این پارک آبی مهیج سر بزنید و پیشنهاد می کنم  سرسره آبی را امتحان کنید. این پارک آبی سکانس های متفاوتی برای خانم ها و آقایان دارد و این امکان برای خانم ها فراهم شده که لحظات خوبی را در این پارک اسرار آمیز سپری کنند و بتوانند زیر نور خورشید، حمام  آفتاب بگیرند به همین دلیل این پارک  مورد توجه گردشگران مسلمان واقع شده است. بازی های مهیج این پارک را در هیچ پارک دیگری نمی توانید پیدا کنید.

پارک هنگام کیش

اگر بعد از خرید از بازار بزرگ پردیس به دنبال مکانی برای استراحت بودید، می توانید به این پارک بروید. فضای بسیار زیبا و درختان نخل بهترین مکان برای استراحت مسافرین عزیز است.

پارک ساحلی ماهیگیر

اگر به کیش سفر کنید، حتما مجسمه بزرگ ماهیگیر، نظر شما را به خود جلب می کند. این مجسمه زیبا که داخل پارک ساحلی ماهیگیر واقع شده و هم چنین مجسمه های بزرگ سنگی لاک پشت ها در این پارک دیده می شود. فضای زیبای این پارک با مناظر درختان بلند و ساحل دریا و با وجود مجسمه های زیبایی که بسیار هنرمندانه ساخته شده، توجه گردشگران را به خود جلب کرده است.

مجموعه‌ی آوای خلیج فارس

این مجموعه تازه تاسیس شده ی زیبا دارای آب نمای موزیکال، سالن تئاتر و سالن کنسرت با ظرفیت 3000 نفره، توجه گردشگران را به خود جذب کرده است. حتما به دیدن این مجموعه بسیار بزرگ بروید.

شهربازی هایلند کیش

این پارک سرپوشیده که دارای پیشرفته ترین و مهیج ترین بازی های روز دنیا ست و اوقات خوبی را برای گردشگران به وجود می آورد. می توانید از سینمای سه بعدی این پارک لذت ببرید و هم چنین به اتاق ماموریت هم سری بزنید و هیجان واقعی را آنجا تجربه کنید.

سافاری

اگر به دنبال هیجان هستید، حتما به سافاری بروید. پیست سافاری محیطی را برای موتور سواری روی شن ها فراهم کرده است، هم چنین می توانید خودروهایی را کرایه کرده و روی تپه های شنی برانید. البته شتر هایی  هم در این پیست وجود دارند که می توانید با کرایه کردن و سوار شدن بر آنها از مناظر اطراف لذت ببرید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۳۴
محمد صالح

سناریو و الگوی تدریس

 الگوی تدریس و دانلود بهترین و قدرتمندترین نمونه‌های محیط آموزشی در واقعبهترین نمونه از 

متن و آموزش است.

سناریو و الگوی تدریس و اهداف اصلاح رفتاری

برای درک تقویت نفی و ارزیابی سودمندی آن به عنوان یک استراتژی مثبت برایمدیریت کلاس باید ابتدا رفتار اصلاح را درک کرد. اصلاح رفتار در نتیجه برخورد معلمبا دانش آموزان خطاکار می‌تواند کاهش یابد.

چه تغییراتی در رفتار دانشجویان ممکن است برای یک معلم مطلوب باشد? در اینمورد, یک معلم می‌خواهد رفتار دانش‌آموز را در شرایطی حفظ کند که رفتار خاصیداشته باشد, یا رفتار جدیدی را پیش‌بینی کند و آن را افزایش دهد; هیچ راه دیگریوجود ندارد.

سناریو و الگوی تدریس و نتایج قابل‌پیش‌بینی

با این حال مثال‌های زیادی از نحوه انتخاب معلمان برای اصلاح رفتار آن‌ها وجوددارد, اما آن‌ها می‌توانند به چهار گروه تقسیم شوند. این گروه چهار طبقه براساسپاسخ‌های معلم طبقه‌بندی می‌شود:

یا معلم پاداش می‌دهد.

یا معلم پاداش می‌دهد.

یا معلمی تنبیهی.

یا معلم تنبیه نشد.

این چهار پیامد به عنوان تقویت مثبت (پاداش دادن), تقویت منفی (مجازات),مجازات (مجازات) و قطع (گرفتن پاداش یا درجه‌بندی) طبقه‌بندی می‌شوند.

سناریو و الگوی تدریس و کاربرد پیامدها

از چهار واکنش مطرح‌شده, بیشتر معلمان با روش مثبت آشنایی دارند. " مجازات "اغلب بدون توجه به عوارض جانبی آن استفاده می‌شود. از دو اصل باقی مانده, "وقفه " استفاده می‌شود, البته به طور فراوان, اما استنباط و کشف معلمان اغلبنادرست است و به عنوان " تنبیه " تلقی می‌شود. تنها و تنها این " تقویت نفی " کم‌ترشناخته‌شده و کم‌تر استفاده می‌شود, اما می‌تواند به عنوان یک استراتژی مثبت برایمدیریت کلاس به تنهایی استفاده شود.

سناریو و الگوهای تدریس و دانش آموزان

دانش آموزان چگونه به این چهار پاسخ واکنش نشان می‌دهند? خودتان را به عنوانیک دانش‌آموز (در مثال بالا) قرار دهید و تصور کنید که چگونه تاثیر یکی ازتکنیک‌های بالا بر روی بخشی از معلم بر رفتار شما تاثیر خواهد گذاشت.

آیا انگیزه‌ای برای شما وجود دارد که یک پاداش جدید بگیرید, که شروع جدید یامیزان رفتار فرد را افزایش خواهد داد? پاسخ مثبت است. دریافت پاداش (یعنی هرچیزی که دانش‌آموز می‌خواهد) منجر به یک رفتار مطلوب به نام تقویت مثبتمی‌شود. همه ما از این روش استفاده می‌کنیم و در واقع ایده خوبی است.

تصور کنید که رفتار خاصی دارید و به خاطر آن پاداش از دست می‌دهید. چه تاثیریروی شما دارد? بیشتر مردم به کناری می‌روند یا مقدار آن را کم می‌کنند. به یکنظرسنجی دانشجویی در کلاس توجه نکنید, با توجه به اینکه هیچ‌کس در کلاس این کار را انجام نمی‌دهد. بعد از یک افزایش مختصر در رفتار دانش‌آموز - که انتظارمی‌رود - دیگران به کلاس توجه زیادی نمی‌کنند, که رفتار دانش‌آموز را در کلاسکاهش می‌دهد, چون دانش‌آموز به تدریج می‌فهمد چرا رفتار می‌کند. که منجر بهکاهش پاداش یا جمله توجه می‌شود. بازیابی پاداش در نتیجه " رفتار نامطلوب "خوانده می‌شود.

درد و درد, ترس و نگرانی, محرومیت, تحقیر, آزار و تنبیه بدنی. استفاده از هر یک ازخطاهای تنبیهی معمولاً باعث توقف یا کاهش رفتار می‌شود. این فعالیت‌ها حداقلمی‌توانند موثر و موثر باشند.

 

طرح و الگوی نمره: دوتا به یک

همانطور که قبلاً گفتیم, ما در مورد دو روش " وقفه " و " مجازات‌ها " صحبت کردیمکه تاثیر توقف یا کاهش نرخ یک رفتار خاص توسط دانشجو را دارند. تاکنون تصورشده‌است که تنها یک راه برای ایجاد یک رفتار جدید و افزایش آن وجود دارد که "تقویت مثبت " است, اما اینگونه نیست. اگر راه دوم برای این هدف باشد, معلمانموفق‌تر خواهند بود و این واقعاً راهی است! نام آن " تقویت منفی " است. نتیجه "تقویت منفی " همانند تقویت مثبت, ایجاد یک رفتار مطلوب و افزایش نرخ آن است.

جدول زیر این نتایج و عمل‌ها را در چهار مقوله خلاصه می‌کند.

سناریو و الگوی تدریس و نتایج شبکه

حتی اگر تقویت منفی موفق باشد, ممکن است برای برخی معلمان مساله وجود داشته باشد که آیا نتیجه کار می‌تواند استفاده از این روش را توجیه کند? (هدفدستگاه توجیه می‌کند? آیا ممکن نیست که تقویت منفی باعث صدمه به فرد شود?به علاوه, چگونه معنای یک روش " منفی " در نظر گرفته می‌شود? من فکر می‌کنم مادر این مورد سو تعبیر شده‌ایم و درک ما از " تقویت منفی " همانند درک ما از " اعدادمنفی " در ریاضیات است. این سو تفاهم نادرست و بی‌حاصل است. برای رفع ایننگرانی, اجازه دهید برگردیم به " آزمون تقویت منفی " که در صفحات قبل ارائه شد وپاسخ‌های آن را ارزیابی کنیم.

در سوال اول باید بگویم که بسیاری از معلمان از اصطلاح " تنبیه " به عنوان " تقویتمنفی " استفاده می‌کنند. در حالیکه این برنامه کاملاً اشتباه است. براساس جدولنتایج, " تنبیه " به معنی استفاده از هر گونه تنبیه است, اما " تقویت منفی " دارایمعنای متقابل دقیق است. این روش به معنای حذف هر گونه مجازات است.

کودکی را در نظر بگیرید که می‌خواهد یک لیوان آب (در اینجا, " تشنگی ") مجازاتشود. معلم به او می‌گوید: " اگر مدت پنج دقیقه ساکت بنشینید, بگذارید آب بنوشند.معلم ایده‌آل این است که کودک " ساکت بنشیند " و سپس آنچه را که کودک "ناراحتی " می‌نامد, از بین ببرد, یعنی " عطش " به این روش " تقویت منفی " است.وقتی کودک رفتار خوب را نشان می‌دهد, یعنی در سکوت در مدت ۵ دقیقه, معلم بهاو اجازه می‌دهد که آب بنوشد تا " ناراحتی " را از بین ببرد. در سوال‌های پنجم وششم, من می‌گویم که اغلب معلمان به پنج سوال بیشتر از سوال ششم پاسخمی‌دهند, که متاسفانه باید در اینجا گفته شود, پاسخ به هر دو سوال مشابه " تقویتمثبت و مثبت " است.

سناریو معلم و الگوهای تدریس

تقویت منفی باید به همان روش به عنوان سه اصل دیگر برای اصلاح رفتار اعمالشود. استفاده از این روش باید تقویت شود و نباید رها شود. توانمندسازی منفیبیش از یک انتخاب است و معلمان باید از مزایای مدیریت کلاس و تعدیل رفتاریبهره‌مند شوند.

سناریو و الگوی تدریس و مثال‌های تقویتی منفی

در عمل باید به دو نکته زیر توجه کرد:

درک رفتار خاصی که می‌خواهد تقویت کند.

سناریو و الگوی تدریس و شناسایی مجازات

اگر شما می‌توانید به مدت سه روز کارتان را درست به موقع تحویل دهید, مجبورنیستید مدتی منتظر بمانید تا استراحت کنید و خوش بگذرانید.

اگر بیش از ۹۵ % یا بیشتر از نمره امتحان را بیاورید, مجبور نیستید که دوبارهامتحان کنید.

اگر طی این ده هفته درس‌های خود را به طور کامل یاد گرفته‌اید و به موقع به آن‌هاپاسخ دهید, می‌توانید به سطح بالاتری برسید.

اگر در حین تحصیل درس تکالیف خود را انجام دهید, نیازی نیست از والدین خودبخواهید که به مدرسه بیایند و به توضیحات ما گوش دهند.

الگوها و نمونه‌های آموزش و تحلیل

در هر یک از موارد بالا، دانش‌آموز با تنبیه مواجه می‌شود (یا تهدید). به عنوان مثال،تنها راه تغییر رفتار او این است که کاری را انجام دهد که به او گفته می‌شود، بهعنوان مثال، اگر او این تکالیف را انجام دهد، دیگر نیازی به صبر برای استراحت یاحتی یک زمان استراحت یا حتی یک زمان استراحت و یا حتی از پدر و مادرش برایتولد فرزندان آن‌ها به مدرسه و غیره وجود ندارد. اینجا هیچ تنبیهی در کار نیست،چون هیچ مجازاتی در کار نیست. همچنین هیچ "وقفه" در کار وجود ندارد زیراپاداش برای بازگشت از دست دانش‌آموز داده نشده است. همچنین "تقویت مثبت"نیز وجود ندارد زیرا انتظار نمی‌رود که پاداش داده شود. آنچه در اینجا کار می‌کند یکترقی منفی است، زیرا در صورت رفتار خوب، مجازات حذف خواهد شد.

Teacher's آموزشی و سناریو ارزیابی و مدل

آزمون تقویت منفی که در این بخش به شما داده شد توسط Tabar (1988) توسعهداده شد. او این آزمایش را برای ۲۴۰ معلم ابتدایی و متوسطه, نیمی از دانشگاه ونیمی از مدارس انجام داد. نتایج به طرز شگفت آوری مشابه بودند. حتی استادانpostgraduate (برای مثال, واژه آخر) حتی مفهوم این مفهوم را درک نکرد.

تقویت منفی.

خلاصه

بدون هیچ قضاوت به نفع نظریه of در تغییر رفتار، در مقایسه با نظریه‌های مدیریتکلاس دیگر، امیدوارم که روش‌هایی که توسط معلمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، موثر و مفید باشند. همانطور که behaviorism یک نظریه مطلوب از برخی معلماناست، پس لازم است که آن را دقیق و به طور خاص از اثرات مثبت "تقویت منفی" به عنوان یک استراتژی مدیریت کلاس استفاده کنند.

من همچنین باور دارم که اگر یک معلم کاملاً آزاد باشد تا بین "تقویت مثبت" و"تقویت منفی" انتخاب شود، بهتر است از "تقویت مثبت" استفاده کنیم زیرا زندگیدانش‌آموزی که تحت فشار یک محرک تنبیهی است - - که معلم به دنبال حذف است - کاملاً متفاوت از زندگی دانش‌آموزی است که منتظر پاداش است. علاوه بر این،زمانی که انتخاب بین انتخاب "تنبیه" و "وقفه" را انتخاب می‌کنید، بهتر است که"وقفه" آزادی را انتخاب کنید، زیرا شرایط دانش‌آموزی که در حال تنبیه شدن است،متفاوت از "تقویت مثبت" و "وقفه" است چرا که پتانسیل آسیب احتمالی را در رابطهمهم بین معلم و دانش‌آموز کاهش می‌دهد.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۲۰
محمد صالح

مجله خبری آفتابگردون یک پایگاه عمومی در حوزه اطلاع رسانی میباشد که کلیه مطالب خود را از طریق منابع معین خبری جمع آوری نموده و با ذکر نام مآخذ آنرا در اختیار کاربران خود قرار میدهد .

مجله خبری آفتابگردون در ارائه مطالب خود اساسا هیچگونه تولید اختصاصی نداشته و صرفا به انتشار مطالب و اخبار و رویدادهای متنوع از منابع علمی و فرهنگی و خبری معتبر در کشور مینماید . مجله خبری آفتابگردون نهایت تلاش خود را مینماید که بهترین و جدیدترین اطلاعات را در حوزه های متنوع از طریق منابع معتبر و دسته اول خود طبقه بندی و گردآوری نموده و اقدام به انتشار آنها نماید .

بخش پزشکی و سلامت در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های پزشکی و بهداشتی و درمانی و روانشناسی و زناشویی و درمانی می پردازد .

بخش فرهنگ و هنر در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های فرهنگی و سینمایی و تئاتر و جشنواره ها و موسیقی و کتاب و نشریات می پردازد .

بخش علوم و فنون در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های علمی و تکنولوژی و فناوری و دانشگاهی و پژوهشی و تحقیقاتی و دانشجویی می پردازد .

بخش مالی و اقتصادی در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های مالی و بانکی و بورس و خودرو و اقتصادی و بازرگانی و بیمه و صادرات و واردات می پردازد .

بخش ورزش و تندرستی در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های ورزشی و فوتبال و والیبال و کشتی و هنرهای رزمی و وزنه برداری و ورزشهای آبی و مسابقات مرتبط می پردازد .

بخش اجتماعی و حوادث در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های رویدادهای جنایی و قتل و سرقت و تجاوز و زورگیری و موادمخدر و قاچاق کالا و پیشگیری می پردازد .

بخش مطالب برگزیده در مجله خبری آفتابگردون ، به ارائه آخرین و جدیدترین اخبار و اطلاعات در حوزه های متنوع گردشگری و بین الملل و پژوهش و مذهبی و فناوری نانو و کامپیوتر و سبک زندگی و آشپزی می پردازد .

در مجله خبری آفتابگردون شما با آخرین و جدیدترین مطالب در حوزه های مختلف آشنا میشوید و میتوانید اقدام به انتشار نظرات و آرای خود در خصوص هر مطلبی را بنمایید . رویکرد مجله خبری آفتابگردون ایجاد فضای باز اطلاعاتی و خبری برای مخاطبانش می باشد و در این راستا تمام تلاش خود را مینماید که کاربران این مجله خبری بتوانند پیوسته اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع متنوع علمی و خبری و تحقیقاتی کشور دریافت نمایند و بدور از شایعات فضای مجازی دسترسی سالمی به رویدادهای متنوع خبری داشته باشند .

منبع و مآخذ : مجله خبری آفتابگردون

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۴
محمد صالح