پرسش مهر 98 | پرسش مهر 20 بیستم رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 98 مقاله پرسش مهر 98-99 بیستم رئیس جمهور

پرسش مهر 98 | پرسش مهر 20 بیستم رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 98 مقاله پرسش مهر 98-99 بیستم رئیس جمهور

طرح کرامت

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۵ ب.ظ

برنامه آن‌ها برای دانلود بهترین و موثرترین نمونه‌های محیط آموزشی, بهترین نمونه ازمجموعه‌ای از طرح‌هایی است که توسط مرکز دانلود برای تحقیقات آموزشی تهیهشده‌است.

طراحی و اندازه‌گیری در مقیاس بزرگ

ارزیابی کار دانش آموزان

روبرو شدن با دانش آموزان با بازخورد

از دانشجویان بازخورد بگیرید

از روش‌های اندازه‌گیری و اندازه‌گیری خود توسط همکلاسی‌ها استفاده کنید.

برنامه‌ریزی آموزشی

نظارت بر امتحانات (مدرسه)

گزارش

در حال آماده‌سازی برای بازرسی

حداکثر استفاده از کتابخانه در چیدمان

کتابخانه‌ها و سالن‌های آموزشی حاوی اطلاعات مهمی هستند, اما مشکل این است که ماباید به دانش آموزان کمک کنیم تا این اطلاعات را به حداکثر برسانند. فرض نکنید کهدانشجویان اغلب از کتابخانه بازدید کرده یا از آن بازدید کرده‌اند. توصیه‌های زیر ممکن است به آن‌ها در استفاده صحیح از این منابع کمک کند.

مزایای کتابخانه‌ها در طراحی

تعیین میزان مفید و مهم دانش آموزان در جستجوی اطلاعات در کتابخانه‌ها(کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های مدارس). برای آن‌ها توضیح دهید که چگونهمی‌توانند اطلاعات درباره مواد و گزارش‌ها را از کتابخانه‌ها تهیه کنند.

پروژه‌ها و تمرین‌ها

تکالیف ویژه‌ای را در اختیار دانش آموزانی قرار دهید که ظاهراً نیاز به استفاده از منابعکتابخانه‌ای دارند. تکالیف را به گونه‌ای انجام دهید که دانش آموزان بتوانند با روش‌هایکتابخانه‌ای و منابع کتابخانه‌ای آشنا شوند.

آموزش علیه شان

دانش آموزان باید مهارت‌های خود را بر روی مناسب‌ترین مطالب آموزشی متمرکز کنند تادانش آموزان بدانند که چه منابعی نیاز دارند و بخشی از منبعی که استفاده می‌کنند بایدبه آن‌ها آموزش داده شود.

منابع موجود بر روی برنامه آن‌ها

برای اینکه دانشجویان مستقیماً به همان منابع توصیه‌شده بروند, و هیچ چیز دیگرینباید آموزش داده شود. مراقب باشید که منابعی که در مطالب آموزشی استفاده می‌کنیدصحیح هستند.

چگونه از کتابخانه در یک برنامه بزرگ استفاده کنیم

برای مثال, زمانی که یک کتاب در دسترس است, نسخه‌های بسیاری در کتابخانه موجودهستند, یا اثر انگشت اعضای کتابخانه بر روی یک کتاب خاص باقی می‌ماند, به احتمالزیاد شامل اطلاعات بیشتری نسبت به کتاب‌های دیگر خواهد بود. آن‌ها همچنین موادآموزشی صوتی - تصویری و همچنین بسته‌های کمک آموزشی و رایانه‌ای دارند.

یادداشت‌برداری کنید

زمانی که دانش آموزان از کتابخانه‌ها و مراکز منابع استفاده می‌کنندبه آن‌ها یادآوریکنید که نقاط دقیقی را ارائه کنند که نشان می‌دهند منابع اطلاعاتی استخراج‌شده ازآن‌هابه منظور طراحی مجدد این منابع لازم استمی‌توانند به راحتی آن‌ها را پیدا کنند.

به نقشه‌های خودم فکر می‌کنم.

متاسفانه با توجه به کمبود منابع مالی و وضعیت مالی ضعیفاین بخش از کار به نظربسیار مهم می‌رسدبا این حالبا توجه به عادت معلمان با کمبودهای زیادی دربرنامه‌درسیلازم است بدانیم که منابع محدود نیستند و یک روز به پایان می‌رسد وممکن است جایگزین آن‌ها نباشد.

اقلام طراحی آن‌ها

تعداد اقلامی که ممکن است به طور غیر منتظره‌ای توسط دانشجویان صورت گیردازیکی از شاگردان کلاس مراقبت کنیداستفاده از آیتم‌های گران‌قیمت و گران‌قیمت برایاستفاده در درس‌های ویژه یا تکمیل پروژهتوضیح دهید که جایگزینی این آیتم‌ها دشواریا حتی غیرممکن است تا به آن‌ها در بررسی این موارد کمک کند.

مطالب آموزشی برای شان و منزلت

این امر هزینه‌ها را کاهش خواهد دادآگاه باشید که دانش آموزان به خوبی در استفادهاز مواد و تجهیزات آموزش‌دیده و از هزینه این مواد آگاه هستندبه دانش آموزان درآماده‌سازی و ارائه منابع کمک کنیداز دانش آموزان بخواهید تا برای آموزش درس‌هایمفید در کلاس استفاده کنندفهرستی از مواد لازم برای تحصیل در کلاس تهیه کنید.

قرض گرفتن و کمک

اگرچه افراد حرفه‌ای معتقدند که نیاز به داشتن تجهیزات کافی در ارتباط با نیازهایشغلی آن‌ها دارنداما وقتی به تنگنا می‌رسدبهتر است از هر راه‌حل ممکنی استفادهنکنیموقتی از نیازهای خود آگاه هستیدبهتر است از کسب و کاره‌ای محلی و کسب و کارها کمک بگیرید.

استفاده از منابع خارجی

برای مثالجامعه پیشرفت علم در انگلستان می‌تواند جلساتی را با محققان مشهور برایشما و دانشجویان بدون هزینه ترتیب دهداین دانشمندان اغلب آزمایشگاه‌ها را برایروشن کردن اظهارات خود می‌آورند.

تبدیل کلاس به محیط یادگیری

اغلبمدارس ابتدایی می‌توانند به محیطی ناخوشایند و بیگانه تبدیل شوند که به نظرمی‌رسد تنها امور جدی در آن مکان‌ها باشدباید از معلم‌های قبلی یاد بگیرید و سعی کنید بچه‌ها را به عنوان یک خانه بدانیداز همه مهم‌تر اینکه شما باید بیشتر اوقات خودرا در آنجا بگذرانید.

رنگ‌های روشنقویلرزان و فریبنده

اگر کلاس نیاز به دکوراسیون دارد و شما پول کافی برای انجام این کار نداریدمی‌توانیداز کاغذ رنگیپوستریا پارچه باقی مانده برای پوشاندن قسمت غیر یکنواخت دیواره‌ایکلاس استفاده کنیداستفاده از این ماده باعث می‌شود کلاس سرد و دلپذیر باشددانش آموزان واقعاً به مساله اهمیت می‌دهند و این رنگ‌ها را به روحیه تاریک ترجیح می‌دهند.

نمایش عملکرد دانش‌آموز

این برنامه‌ها می‌توانند جذابجالب و بصری باشند و فعالیت‌های آموزشی خوبی در نظر گرفته شوند.

دانش آموزان را به آوردن تصاویر جالب به کلاس تشویق کنید.

این باعث ایجاد حس مالکیت در دانش آموزان می‌شود و به آن‌ها برای مراقبت از محیطاطراف خود نیاز خواهد داشت.

این درس را دوستانه و صمیمی نگه دارید.

کتاب‌های کلاس تزیین شده

این کتاب همچنین می‌تواند منبع خواندن باشد و ظاهر یک کلاس را جذاب‌تر کنداز طرح‌های رنگ بر روی جلد کتاب استفاده کنیددانش آموزان با عناوین و تصاویر برایدسترسی به کتاب‌ها در قفسه‌ها را فراهم کنید.

از فرش استفاده کنید تا وقار کلاس را بیاموزید

امروزه استفاده از فرش‌ها در کلاس بسیار رایج است زیرا آن‌ها نسبت به مواد پلاستیکیارزان‌تر هستند و می‌توانید از فرش‌های رنگی مختلف برای استفاده در کلاس استفادهکنیداز فرش‌ها در کلاس تا حد زیادی استفاده بکنید و از نویز جلوگیری کنید و کلاس را گرم‌تر و شادتر کنید.

اشیا و تصاویر در طراحی

آن‌ها تنها می‌توانند برای جلب توجه جمع‌آوری شوندبا این حال می‌توانید از آن‌ها درارتباط با آنچه که آموزش می‌دهید استفاده کنیدمجموعه‌ای از قراردادهای امضا شدهخلاقیت دانش آموزان را افزایش خواهد داد.

برای نظارت دقیق دانش آموزان در برنامه‌های خود

برای کنترل و کنترل دانش آموزان و تکالیف آن‌هاشما به یک مسیر بازدید نیاز دارید تاآن‌ها بتوانند مشاوره و بازخورد دریافت کنندزیرا دانش آموزانی که از شما دور هستنداحتمالاً این تکلیف را از دست خواهند داد.

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۰۲/۲۱
محمد صالح

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی